logo

MADE IN VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Vietnam Sunergy là công ty công nghệ cao toàn cầu cung cấp các tấm mô đun quang năng có công suất cao cho thế hệ năng lượng xanh đáng tin cậy. VSUN được thành lập vào tháng 6 năm 2015 với nguồn đầu tư từ Nhật Bản. Với trang thiết bị máy móc, rô bốt, đội ngũ kỹ thuật và quản lý chuyên nghiệp, VSUN luôn cam kết phát triển sản phẩm thông minh và hiệu quả.

Sản phẩm

VSUN-Mono-60M

Power: 270-315Wp

Eff: 19.40%(315W)

VSUN-Poly-60P

Power: 260-285Wp

Eff: 17.55%(285W)

VSUN-Mono-72M

Power: 325-370Wp

Eff: 19.11%(370W)

VSUN-Poly-72P

Power: 310-345Wp

Eff: 17.82%(345W)

Sản phẩm đặt làm riêng

VSUN has been committed to the development of customized new products for a long time. Customized offering: Full Black, Double Glass, Smart, Half Cells, Lamination, High Efficiency.

Half Cells Series

Double Glass Series

Full Black Series

Smart+1500V Series

Liên hệ

Địa chỉ

Lot III - Dong Vang Area, Dinh Tram Industrial Zone,Viet Yen District, Bac Giang province, Vietnam.

Email

vsun@vietnamsunergy.com