logo

Mạng Lưới Dịch Vụ

Với mạng lưới văn phòng trải rộng toàn cầu, VSUN cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn 24/7. Nhờ mạng lưới phục vụ rộng lớn trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật của VSUN đảm bảo cung cấp dịch sau bán hàng đúng lúc và hiệu quả, từ lắp đặt tới kiểm tra sản phẩm và tiếp tục với các kế hoạch bảo trì cho các đặc tính của tấm PV cũng như yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

EPC

Dịch vụ EPC

2019.07.28

VSUN mang đến dịch vụ EPC từ Nhật Bản đến Đông Nam Á, cung cấp dịch vụ cho các công ty, tổ chức công cộng, dịch vụ tiện ích và nhà sản xuất điện độc lập. VNREE là một trong những nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch của VSUN tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ trọn đời bao gồm tích hợp hệ thống, phát triển dự án, EPC, quản lý tài sản, vận hành và tài trợ cho các dự án nhà máy điện PV.

image.png