logo

Mạng Lưới Dịch Vụ

Với mạng lưới văn phòng trải rộng toàn cầu, VSUN cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn 24/7. Nhờ mạng lưới phục vụ rộng lớn trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật của VSUN đảm bảo cung cấp dịch sau bán hàng đúng lúc và hiệu quả, từ lắp đặt tới kiểm tra sản phẩm và tiếp tục với các kế hoạch bảo trì cho các đặc tính của tấm PV cũng như yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Phát triển năng lượng

Phát triển năng lượng

2018.04.18

VSUN cung cấp cơ hội đầu tư vào các dự án trạm điện cho khách hàng thông qua việc phát triển thành công hệ thống theo dõi, kỹ thuật, xây dựng và kết nối ở quy mô lớn. Bên cạnh đó, chúng  tôi cũng nâng cao việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các giải pháp năng lượng tiên tiến nhằm mục đích phát triển bền vững trên toàn cầu.

8.png