logo

Mạng Lưới Dịch Vụ

Với mạng lưới văn phòng trải rộng toàn cầu, VSUN cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn 24/7. Nhờ mạng lưới phục vụ rộng lớn trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật của VSUN đảm bảo cung cấp dịch sau bán hàng đúng lúc và hiệu quả, từ lắp đặt tới kiểm tra sản phẩm và tiếp tục với các kế hoạch bảo trì cho các đặc tính của tấm PV cũng như yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

O&M

O&M

2018.01.31

O&M của VSUN đang đạt được và duy trì hiệu suất tốt nhất có thể và hoàn vốn đầu tư qua toàn bộ dòng đời sử dụng hữu ích của hệ thống năng lượng mặt trời cho cả mục đích thương mại và dân dụng.

Tầm quan trọng của việc nhận ra giá trị của O&M với VSUN sẽ mang lại cho bạn sự tự tin trong quá trình ra quyết định khi bạn khám phá ROI dài hạn khi tham gia vào lĩnh vực năng lượng mặt trời.


p1_s.jpg


VSUN cung cấp:


- Kiểm tra mạch,

- Thường xuyên làm sạch các tấm pin năng lượng mặt trời,

- Thu thập dữ liệu kiểm tra hệ thống,

- Chẩn đoán kiểm nghiệm với công suất đầu ra thấp,

- Quản lý bảo hành,

- Kiểm tra hệ thống điện ,

- Thăm hiện trường,

- Khống chế động vật nguy hại,

- Phân tích dữ liệu và phản hồi thông tin,

- An ninh hiện trường