logo

Dịch Vụ Toàn Cầu

Với mạng lưới văn phòng trải rộng toàn cầu, VSUN cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn 24/7. Nhờ mạng lưới phục vụ rộng lớn trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật của VSUN đảm bảo cung cấp dịch sau bán hàng đúng lúc và hiệu quả, từ lắp đặt tới kiểm tra sản phẩm và tiếp tục với các kế hoạch bảo trì cho các đặc tính của tấm PV cũng như yêu cầu đặc biệt của khách hàng

Đối tác

Dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp

2018.11.27

blob.png

Dẫn đầu các điều khoản bảo đảm chất lượng trong ngành:


VSUN cung cấp bảo hành chất lượng 10 năm và bảo hành tuyến tính 25 năm cho tấm mô đun năng lượng mặt trời. Bảo hiểm chất lượng độc lập của bên thứ ba được cung cấp bởi U.S Power - Guard nhằm đảm bảo cho khách hàng. 

blob.png

Bảo hành công nghệ và tuyến tính:

- Có thể áp dụng cho sản phẩm của VSUN trên toàn thế giới.

- Thời hạn 25 năm

- Bảo hành ngay lập tức ( không cần chờ đợi)

- Không thể hủy bỏ

- Giúp đỡ đáp ứng nhu cầu của người cho vay và ngân hàngblob.png