logo

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

2019.11.19

Với tuổi thọ hơn 25 năm, các hệ thống quang điện mặt trời (PV) phải cung cấp năng lượng một cách nhất quán và liên tục. Việc kiểm tra, đảm bảo chất lượng của VSUN, xác nhận việc sản xuất, sự an toàn của các hệ thống thông qua các quy trình IQC, IPQC, FQC và OQC. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các quy trình đều nằm dưới sự kiểm soát tốt và sử dụng các thiết bị thử nghiệm tự động hóa mới nhất. Thu thập và báo cáo dữ liệu nhất quán cho phép các chuyên gia có được thông tin cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân của một số vấn đề phổ biến với các sản phẩm năng lượng mặt trời và trong quá trình lắp đặt. Một khi chúng ta hiểu được nguyên nhân và hậu quả của những vấn đề này, chúng ta có thể phát triển một kế hoạch cải tiến. VSUN cũng cung cấp đề xuất các quy trình cải tiến  và cung cấp tư vấn nếu có vấn đề phát sinh.

image.pngimage.png