logo

Mạng Lưới Dịch Vụ

Với mạng lưới văn phòng trải rộng toàn cầu, VSUN cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn 24/7. Nhờ mạng lưới phục vụ rộng lớn trên toàn thế giới, đội ngũ kỹ thuật của VSUN đảm bảo cung cấp dịch sau bán hàng đúng lúc và hiệu quả, từ lắp đặt tới kiểm tra sản phẩm và tiếp tục với các kế hoạch bảo trì cho các đặc tính của tấm PV cũng như yêu cầu đặc biệt của khách hàng

Công nghiệp & Thương mại

1.4MW, VSUN335, Laxenburg, Áo

2020.02.11

image.png

Công suất dự tính: 1,550,000 kWh

Đơn vị thi công: CPG Competitive Power Generation GmbH

Địa điểm: Laxenburg, Áo

Vui lòng truy cập trang web: www.cpg-power.at để tham khảo thông tin về các nhà phát triển dự án và các đơn vị thi công tại Áo.