logo

Datasheets

Tải xuống và xem tài liệu

2020.05.18

Bạn vui lòng tham khảo danh mục datasheets dưới đây, bạn có thể tải về và xem chúng mọi lúc mọi nơi.

Danh sách datasheets dưới đây bao gồm tất cả các loại sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi theo số điện thoại +84 2043566688 để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất.


1. Cho dòng 156.75mm cells chúng tôi cung cấp:

- 1000V

VSUN315-60M-BB  Solar Module (5BB,PERC,3535).pdf

VSUN295-60P Solar Module(5BB,3535).pdf

VSUN320-60M  Solar Module (5BB,PERC,3535).pdf

VSUN325-120M Solar Module(5BB,PERC,3535).pdf

VSUN375-72M-BB  Solar Module (5BB,PERC,4035).pdf

VSUN350-72P Solar Module(5BB,4035).pdf

VSUN380-72M Solar Module(5BB,PERC,4035).pdf

VSUN390-144M Solar Module(5BB,PERC,4035).pdf


- 1500V

VSUN295-60PH Solar Module(5BB,3535).pdf

VSUN320-60MH  Solar Module (5BB,PERC,3535).pdf

VSUN325-120MH Solar Module(5BB,PERC,3535).pdf

VSUN380-72MH Solar Module(5BB,PERC,4035).pdf

VSUN350-72PH Solar Module(5BB,4035).pdf

VSUN390-144MH Solar Module(5BB,PERC,4035).pdf


2. Cho dòng 158.75mm cells chúng tôi cung cấp:

- 1000V Kính đơn:

VSUN330-60M-BB  Solar Module (M3,3535).pdf

VSUN335-60M  Solar Module (M3,3535).pdf

VSUN335-120M-BB Solar Module(M3,3535).pdf

VSUN390-72M-BB Solar Module(M3,4035).pdf

VSUN395-72M Solar Module(M3,4035).pdf

VSUN340-120M Solar Module(M3,3535).pdf

VSUN395-144M-BB Solar Module(M3,4035).pdf

VSUN405-144M Solar Module(M3,4035).pdf


- 1500V Kính đơn:

VSUN335-60MH  Solar Module (M3,3535).pdf

VSUN395-72MH Solar Module(M3,4035).pdf

VSUN340-120MH Solar Module(M3,3535).pdf

VSUN405-144MH Solar Module(M3,4035).pdf


- 1500V Kính đôi trong suốt:

VSUN390-72BMH-DG Solar Module (M3,3530).pdf

VSUN400-144BMH-DG Solar Module (M3,3530)

VSUN335-120BMH-DG Solar Module.pdf

VSUN325-60BMH-DG Solar Module (M3,3530).pdf


- 1500V Kính đôi bóng:

VSUN340-120BMH-DG Solar Module(M3,3530).pdf

VSUN405-144BMH-DG Solar Module (M3,3530)


3. Cho dòng 166mm cells chúng tôi cung cấp:

VSUN450-144MH Solar Module(M6,9BB,3535).pdf

<< Trở lại trang chủ